Internationalt

Internationalt

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Nordisk Komité for Forældresamarbejde (NOKO)

Skole og Forældre mødes to gange om året med forældreorganisationer fra de øvrige nordiske lande. I år har vi med stor fornøjelse taget imod den færøske forældreorganisation, Heim og Skoli, som ikke tidligere har deltaget i det nordiske samarbejde. Forårets møde fandt sted i København og her deltog både sekretariatsledere og foreningsformænd til en drøftelse af arbejdet med trivsel og mobning i de nordiske skoler. Mobbeforsker, Helle Rabøl Hansen lavede et inspirerende oplæg, og de øvrige nordiske organisationer var meget begejstrede over at besøge Sophienborgskolen, der vandt 2. præmie i ”DM i skoleudvikling” med et projekt om anderledes skole-hjem-samarbejde

Efterårets møde fandt sted i Helsingfors, hvor vi blev præsenteret for den nye finske læreplan med fokus på tværfaglighed og tematiseret undervisning. Læs mere på www.nordiskkomite.org

European Parents’ Association (EPA)

Der er blevet afholdt to General Assembly med tilhørende konferencer i European Parents Association, hvor Skole og Forældre er medlem og hvor formand Mette With Hagensen sidder i bestyrelsen.
I april var temaet “Early childhood” og da både sekretariatschef og næstformand var forhindret i at deltage fik formanden ekstraordinært følgeskab af et medlem af forretningsudvalget, Susanne Gade Clausen. Mødet foregik på i Paphos på Cypern.
Efterårets møde i november er henlagt til Estland og temaet er ”Role of Parents in Guiding their Children towards the Most Suitable Personal Careers”, hvilket må siges at være relevant også i en dansk kontekst. Til dette møde deltager som sædvanligt formand, næstformand og sekretariatschef. Læs mere om EPA på: http://euparents.eu/


<     >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018