Ordblindhed

Ordblindhed

Dysleksi: Lav læse- og skriveevne i forhold til alder og intelligens.

Elever med ordblindhed kan få specialundervisning, i svære tilfælde på særlige ordblindeskoler.

En tidlig indsats kan minimere risikoen for ordblindhed ganske betydeligt. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der har forældre med ordblindhed, er i større risiko for selv at opleve problemer med skriftsproget. Men med en solid og koordineret indsats fra institutioner og hjem, kan denne risiko nedsættes væsentligt.

Ordblindhed influerer på alle fag. Hvis man ikke kan læse, kan man ikke lære sprog, fysik, natur og teknik, matematik, selv hjemkundskab bliver et problem.

Mennesker med ordblindhed kan have behov for støtte, når de går i skole, er under uddannelse, er på arbejde eller i privat- og samfundslivet. I skole- og uddannelsessammenhæng kan det fx dreje sig om forskellige former for special-pædagogisk støtte, it-hjælpemidler, særlig støtte i forbindelse med test, forlænget tid til eksamen eller andre former for fravigelser fra prøvekrav.

Se Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark eller Socialstyrelsens temaside om ordblindhed 

Se evt. også Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (1997). Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen? eller hjemmesiden Et liv som ordblind, hvor du blandt andet kan læse om at være ordblind i folkeskolen

Senest opdateret den

28. juni 2024

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre