Tilsyn med eleverne

Tilsyn med eleverne

Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.

Tilsynet omfatter ikke skolevejen og evt. befordringsordninger.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for at der føres tilsyn med eleverne, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for tilsynet. Skolens leder beslutter hvordan tilsynet skal udføres.      

Den enkelte lærer er ansvarlig for at tilsynsforpligtelsen overholdes.         

Tilsynet skal afpasses efter elevernes alder, aktiviteten, lokalernes indretning og evt. særlige lokale forhold.

Tilsynet begynder 10 minutter før undervisningen begynder og slutter når elevernes har haft rimelig tid til at forlade skolen efter sidste lektion. Tilsynet kan udføres ved at eleverne får instruktion i, hvordan de skal forholde sig.

Tilsynet er skærpet når eleverne opholder sig i skolens fysik -, værksteds- og idrætslokaler. Ved svømning skal den ansvarlige lærer samtidig have en særlig uddannelse.                    

Ved praktikophold eller lignende har skolen ingen direkte tilsynsforpligtelse.

I princippet skal eleverne opholde sig på skolens område i skoletiden, men de ældre elever kan selv vælge om de vil blive på skolen eller forlade den i de tilfælde, hvor der er fast skemabundne mellemtimer. Skolebestyrelsen kan udvide reglen til også at omfatte frikvarterer og tilfældigt opståede mellemtimer.

Jf.  Bekendtgørelse nr. 703 af 23/06/2014 om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden

Senest opdateret den

13. december 2018

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre