Trivsel

Trivsel

Trivslen er grundlaget for den brede positive udvikling af barnet inklusive den faglige læring, idet et barn der ikke trives, også har svært ved at lære. At sikre trivsel er en opgave, som skolen bedst kan løse i et samspil med forældrene.

Der findes en række forskellige måder, hvor forældrene kan bidrage til fælles sociale rammer om børnene. Eksempelvis arrangementer for klassen på skolen, i spejderhytten eller i hjemmet, netværk mellem forældrene, afklaring af fælles værdier og aftaler, afholdelse af en trivselsdag m.m. Nogle skoler danner et hold trivselsambassadører som arbejder med trivselsskabende foranstaltninger.

Mobning er en ulykke for mobbeofferet, men også for de andre i den børnegruppe hvor mobningen sker. Ny forskning viser at mobningen ikke hører op bare fordi man får udpeget mobberen. Er kulturen blandt børnene præget af angst for udstødelse, kan der let igen opstå mobning, blot har børnene fået nye roller. At skabe en trivsel blandt børnene der bygger på, at vi alle skal være her, er den bedste forebyggelse af mobning.

Det er i dag et lovkrav at skolen skal have en handlingsplan mod mobning. For at få en handlingsplan der reelt virker, kan det være nødvendigt at hyre assistance fra eksperter der også tilbyder kurser for AKT-lærere.

Se også:

Trivselsambassadører.

Senest opdateret den

2. april 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre