Tværfaglig undervisning

Tværfaglig undervisning

Når undervisningen foregår på tværs af to eller flere af skolens fag, er der tale om tværfaglig undervisning.

Der kan være tale om emnearbejde eller projektarbejde i en kortere eller længere periode. Undervisningen kan foregå inden for den enkelte klasse, et eller flere klassetrin i perioder eller fælles for hele skolen som feature- og emneuger. Det er også tværfaglig undervisning, når eleverne i 9. arbejder med den obligatoriske projektopgave og i 10. klasse med en obligatorisk selvvalgt opgave.

På de yngre klassetrin, hvor klasselæreren eller andre lærere ofte har flere fag i den samme klasse, kan den pågældende tilrettelægge sin undervisning på tværs af egne fag. Ellers kan to eller flere lærere aftale, hvornår og hvordan den tværfaglige undervisning skal indgå i årsplanen. Ofte koordinerer klasselæreren planlægningen af den tværfaglige undervisning.                

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for omfanget af den tværfaglige undervisning. Der er en stående debat i folkeskolen om vægtningen mellem fag og tværfaglighed. I begyndelse af 1900-tallet blev skolens opdeling af fag kritiseret for at opsplitte barnets forståelse af sammenhæng og helhed. I 1920’erne startede de første forsøg med tværgående emner og efter 2. verdenskrig med projektarbejde.                 

Tilhængere af den oprindelige fagplan kritiserer undervisningen i tværgående emner som mere overfladisk og fremhæver, at opdelingen i fag fremmer elevernes forståelse af grundig og systematisk viden.          

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre