Introduktion til Lær med Familien

  • logo LMF

Introduktion til Lær med Familien

Lær med Familien er en undervisningsmetode målrettet undervisere, der vil styrke skole-hjem-samarbejdet om børns læring i folkeskolen.

Lær med Familien er en metode til at involvere klassens forældre i elevernes læring. Metoden er udviklet, så den nemt kan kobles til og supplere den eksisterende faglige undervisning.

Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup Kommune har afprøvet Lær med Familien i et udviklingsprojekt på 2., 5. og 8. årgang i skoleåret 2017/2018.

Se video
Personale og forældre fra udviklingsprojektet fortæller om deres oplevelser med Lær med Familien i denne video.

Lær med Familien giver eksempler på aktiviteter, der bygger bro mellem det, eleverne lærer i skolen, og familiernes erfaringer.

Det overordnede mål med Lær med Familien er at styrke alle elevers læring, uanset elevens og familiens forudsætninger.

Metoden aktiverer familiernes ressourcer ved at koble elevernes læring med familiernes erfaringer og forbedrer forældrenes forståelse for deres barns læringsprocesser.

Materialet består af fire dele:

Metode: Hvordan kan personalet arbejde med Lær med Familien
Læs om de to aktiviteter familieopgaver og familiefernisering, som personalet kan bruge til at inddrage familierne i den undervisning og læring, der foregår i skolen.

Implementering: Hvordan kan skolerne implementere Lær med Familien
Vejledning til, hvordan skoleledere og udvalgte tovholdere blandt personalet kan tilrettelægge indsatsen på skolen og i skolens teams.

Vidensgrundlag: Teorien bag Lær med Familien
Teorierne bag Lær med Familien bygger på anerkendt forskning. Blandt andet den forskning der peger på, hvilken betydning sprog og kommunikation har for børns mulighed for læring, og at alle hjem har ressourcer, der kan støtte børn i deres læring.

Forankring: Hvordan kan skolens øvrige parter understøtte Lær med Familien
Skolebestyrelser, kommunale forvaltninger og kommunalpolitikere kan hjælpe med at skabe varige forbedringer i skole-hjem-samarbejdet om elevernes læring ved at sætte rammer for og prioritere ressourcer til arbejdet.

Download ovenstående materiale som én samlet pdf

Inspiration til forældrefolder:
Dansk 

Folderen er oversat til følgende sprog:
Arabisk
Engelsk
Rumænsk
Tamilsk
Tyrkisk
Urdu

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har evalueret afprøvningen.
Læs mere på VIVEs hjemmeside. Du kan læse en kort udgave af evalueringen eller den fulde evalueringsrapport.

Lær med Familien er udviklet af VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Skole og Forældre. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet.

-

Download ovenstående introduktionstekst som pdf

Læs en tidligere nyhed vedrørende den oprindelige projektbevilling

 

Senest opdateret den

30. april 2019

af

sp

Læs også

18.06.24
Kontakt Skole og Forældre, Greve
Kontaktinformation til Skole og Forældres lokalafdeling i Greve Kommune
12.06.24
Hvordan bliver jeg delegeret?
Aftal i skolebestyrelsen, hvem I vil sende afsted. I kan sende 2-4 stemmeberettigede delegerede afsted til Skole og Forældres landsmøde på Nyborg...